Přeskočit na obsah

Fan-club-penguin.cz

Mince pro změnu

Coins for Change (neboli Mince pro změnu) je každoroční charitativní akce CP. Darovat můžeme tradičně již od roku 2007 během Vánočních párty. Od roku 2014 se darování přesunulo z Vánočních párty na Veselý Mrožák.

Cílem je rozdělit určitou sumu amerických dolarů pomocí procent mincí darovaných hráči na daný projekt.

Krátce z historie:

2007

Jak už bylo řečeno, poprvé jsme mohli darovat v roce 2007, přesněji od 14. prosince. Přispět na charitu bylo tehdy možné pouze ve dvou místnostech a to na náměstí a pláži.

Peníze se rozdělovaly do třech kategorií:

 • Péče o dětské zdraví (39,4 %)
 • Životní prostředí (33 %)
 • Děti kolem světa (27,6 %)

2008

Další sbírka začala 12. a skončila 22. prosince. Opět se darovalo na tři kategorie a do Rockhopperovy kajuty přibyl darovací kotlík.

Kategorie byly:

 • Péče o nemocné děti (30 %)
 • Pomoc dětem, jež jsou chudé a nemohou chodit do školy (33 %)
 • Pomoc dětem bez rodičů a dětským obětem války (37 %)

2009

Ani v roce 2009 nemohl během Vánoc chybět charitativní prvek. Tentokrát si členi mohli darovací kotlík zakoupit přímo do svých iglú, nečleni pak od Rockhoppera dostali pozadí připomínající celou akci.

Do kotlíků jste mohli nasypat 50, 250, či 500 mincí najednou.

Kategorie byly opět tři, konkrétně:

 • Pomoc chudým dětem (33 %)
 • Pomoc nemocným dětem (31,5 %)
 • Ochrana životního prostředí (35,5 %)

2010

Peníze na dobrou věc jsme protentokrát vybírali mezi 16. a 27. prosincem. Rok s kulatým číslem na konci přinesl do Coins For Change další změny. Rockhopper s sebou přivezl trubky, tyto trubky se napojily na darovací kotlíky, které ústily do majáku, kde se každých pár dní zvyšoval počet mincí. Náš oblíbený pirát nabízel ve svém obchodě tématicky laděné věci a vůbec poprvé jsme za darování mohli dostat známku. Jednu za darování jakékoliv částky a druhou za darování pěti tisíc mincí.

Přispívali jsme na:

 • Budování bezpečných míst (300 000 dolarů)
 • Péči o nemocné děti (360 000 dolarů)
 • Ochranu životního prostředí (340 000 dolarů)

2011

Tentokrát jsme mohli darovat mezi 15. a 29. prosincem. Částka tento rok byla navýšena o jeden milión, takže tučňáci museli darovat mnohem více mincí, než v minulých letech. Očekávaně jsme i tento rok rekord překonali a naplnili celý maják!

Mohli jsme darovat 100, 500, 1000, 5 000, 10 000.

Za darování jakékoliv částky jsme získali pin, pokud jsme darovali deset tisíc, získali jsme také novou známku.

A na co, že jsme posílali své mince?

 • Budování bezpečných míst (620 000 dolarů)
 • Péče o nemocné děti (640 000 dolarů)
 • Ochrana životního prostředí (740 000 dolarů)

2012

Na Coins For Change s pořadovým číslem pět čekaly podstatné změny. Mince se tento rok nehromadily v majáku, nýbrž ve speciální tabuli v pevnostech, která se aktualizovala v reálném čase. Přispívání jsme si mohli ozvláštnit pečením a kupováním speciálních sušenek (o tom více na stránce Vánoční párty 2012). Navíc nám naši štědrost opět připomínal pin za darování a ty nejštědřejší obdrželi také známku za darování 10 000.

Mohli jsme darovat 100, 500, 1 000, 5 000, nebo 10 000.

Měli jsme na výběr, jak jinak, než ze tří možností:

 • Budování bezpečných míst (395 460 dolarů)
 • Péče o nemocné děti (308 614 dolarů)
 • Ochrana Země (295 926 dolarů)

2013

Na rozdíl od předchozích let nebylo možné vybrat si jednu ze tří kategorií. Členi si mohli zakoupit vlaky, s jejich pomocí mohli nečleni vstupovat do mini-hry a sestřelovat z nebe objekty. Club Penguin poté daroval na každou ze tří kategorií – Budování bezpečných míst, Péče o nemocné děti a Ochranu životního prostředí – jeden milión amerických dolarů. Více se dozvíte z Rockhopperova příběhu o Vánocích 2013.

Ani tento rok nechyběl tematicky pin za štědrost a známka za darování 10 000 minci.

2014

Rok 2014 přinesl pro Mince pro změnu opět velké změny. Darovat jsme mohli od 18. do 31. prosince. Akce probíhala během Veselého Mrožáku a záštitu nad akcí tentokrát převzala jeho hlavní tvář Veselý Mrož. Ten se nabídl, že mince rozveze po celém světě ve svých kouzelných saních, Mince jsme ani tentokrát nemohli rozdělovat mezi jednotlivé projekty, naším jediným úkolem tak bylo sáně naplnit, aby se na jednotlivé projekty dostalo.

Peníze se darovaly na školy, knihovny, záchranu zvířat a výstavbu hřišť.

Mohli jsme darovat 100, 1 000 a 10 000 mincí.

I letos jsme za darování získali speciální pin za darování. Ti, co sáhli hlouběji do svých kapes si i letos vysloužili známku za darování 10 000.