Přeskočit na obsah

Fan-club-penguin.cz

Místnosti

Svět Clubu Penguin byl rozčleněn do velkého počtu místností. Na jejich poslední podobu se dostanete z odkazů níže. Starší podoby místností (zejména z různých párty) naleznete v archivu.

Název Aliasy Český název Flash Poznámka ID
Beacon světlo majáku beacon Lze odtud sledovat příjezd Rockhoppera. 411
Beach pláž beach Když přijede, kotví zde Rockhopper. 400
Boiler Room kotelna boiler Je zde umístěn archiv starších výtisků novin. 804
Box Dimension krabicová dimenze boxdimension Je přístupná pouze přes krabicový portál. Hozené sněhové koule zde poskakují. Diskuze 811
Book Room knihovna book Od 14. června 2012 zde sídlí redakce Club Penguin Times. 111
Cave Pool bazén cave 806
Cave Mine podzemní jeskyně cavemine Diskuze 813
Cloud Forest mračný les, les v oblacích cloudforest Dostupný jen pro membery po splnění pečovatelského kurzu. 433
Coffee Shop kavárna coffee Diskuze 110
Cove zátoka cove Lze odsud sledovat případnou blížící se bouři. Diskuze 810
Dance Club Night Club noční klub dance 120
Dance Lounge herna, půda klubu lounge 121
Dock přístav dock 800
Dojo Dojo dojo Diskuze 320
Dojo Courtyard Dojo Exterior dvorek Doja, nádvoří dojoext 321
EPF Command Room velitelství EPF, HQ agentcom Jen pro tajné agenty. Diskuze 323
Fire Dojo ohnivé Dojo dojofire 812
Forest les forest Je největší křižovatkou na ostrově. 809
Clothes Shop Gift Shop (do listopadu 2012) obchod s oblečením shop 130
Hidden Lake Mine Lake podzemní jezero lake 814
Hotel Lobby hotelová hala hotellobby Lze zde plnit úkoly pufflího pečovatele a pečovat o puffly. 430
Hotel Spa hotelová tělocvična hotelspa Lze zde plnit úkoly pufflího pečovatele a pečovat o puffly. 431
Hotel Roof hotelová střecha hotelroof Lze zde plnit úkoly pufflího pečovatele a pečovat o puffly. 432
Iceberg Berg ledovec berg 805
Ice Rink Stadium stadión rink Místnost se mění podle ročního období. Diskuze 802
Lighthouse maják light Je jedinou místností kde jde slyšet hraní na nástroje. 410
Lodge lovecký srub lodge 220
Lodge Attic půda srubu attic 221
Mine důl mine 808
Mine Shack důlní domek, zahrada shack Je tam zasazen společný strom a společná zahrada. 807
Mountain Ski hill hora mtn 230
Pet Shop prodejna pufflů, zverimex pet 310
Phoning Facility Sport Shop telefonní centrála agentlobbymulti Na místě dřívějších sportovních potřeb. 212
Pizza Parlor Pizza pizzerie pizza 330
Plaza náměstí plaza 300
Puffle Park park park Lze zde pečovat o puffly. 434
Puffle Wild pufflí divočina pufflewild Lze zde adoptovat divoké puffly. 436
School University, CPU škola school 122
Ski Village horská vesnička village 200
Pirate Ship Migrator loď ship Nepravidelný přístup. 420
Ship Hold podpalubí shiphold Nepravidelný přístup. 421
Shipnest strážní koš shipnest Nepravidelný přístup. 423
Ship Quarter lodní kajuta shipquarters Nepravidelný přístup. Navíc je potřeba klíč od kajuty. 422
Skatepark skatepark Otevřen 18. září 2014 při školní párty 435
Snow Dojo sněžné dojo dojosnow Lze zde hrát sněžné Card Jitsu 326
Snow Forts Forts sněhové pevnosti forts Jsou tam umístěny hodiny ukazující PST (standartní čas na CP). 801
Mall Puffle Berry Mall obchoďák mall Diskuze 340
Town město town 100
Underwater Room podmořský svět underwater Jen pro membery. Místo hozených sněhových koulí zde létají bubliny. 815
Water Dojo vodní dojo dojowater Diskuze 816

Historické místnosti

Během času se ostrov měnil a tak některé místnosti, které jste mohli navštívit v minulosti dnes už na ostrově nenajdete.

Název Aliasy Český název Flash Poznámka ID
Ninja Hideout Hideout skrýš ninjů dojohide Odebrána 23. května 2013. Diskuze 322
Stage divadlo stage Nahrazeno za obchoďák 4. června 2015. Diskuze 340
Recycling Plant Eko Recyklárna eco Místo sněhových koulí se házelo odpadem, kterým se nechal naplnit recyklátor 3000. Odstraněna 11. července 2013. 122
Sport Shop Sportovní potřeby sport Obchod se nacházel v lyžařské vesničce. Skrze převlékací kabinku e bylo možné dostat do centrály PSA, v druhém patře měl laboratoř Gary. Odstraněn 27. května 2010 a nahrazen budovou telefonních služeb ?. 210
HQ P.S.A. Headquarters Centrála, ústředí, základna agent Základna původní agentské organizace, zničena v roce 2010 herbertovou popcornovou bombou. 803
VR Room PSA Virtuální realita agentvr Místnost ukazuje historii PSA. Je jen pro agenty. Odstraněna 15. listopadu 2012. Diskuze 213