Přeskočit na obsah

Fan-club-penguin.cz

Návody k misím PSA

PSA mise byly na Clubu Penguin od jeho počátku. Byly však dostupné jen agentům. 17. května 2010 jsme se dočkali jedenácté a poslední mise.

Později, 10. června byly mise společně se zničenou PSA centrálou přesunuty do místnosti virtuální reality kde plnily roli cvičných úkolů. 15. listopadu 2012 při operaci Zatmění byly mise i VR zničeny a odstraněny úplně. 6. prosince 2012 je na žádosti fanoušků CP umístilo (i když už nepropojené se hrou) na fanouškovskou stránku, kde jsou dodnes.

11. června 2015 se vrátily do hry, a můžete tak za ně opět získávat ocenění. Nově navíc za plnění misí obdržíte medaile směnitelné za EPF výstroj.

Mise 1 – Případ ztracených pufflů

Teta Arcticová v iglú

Slavné reportérce Tetě Arcticové se ztratili dva pufflové. Vaším úkolem je přivést je zpět.

Nejprve si promluvte s reportérkou. Poté zajděte na stadion, kde sesbírejte fotky. Vraťte se k reportérce do iglú a dejte jí nalezené fotky.

Přemístěte se do Pet Shopu, na boudě je malý papírek se vzkazem, který musíte pomocí piškvorkódu (v levém dolním rohu) rozluštit. Mělo by vám vyjít něco jako toto „G has ninety five pairs of socks“. Tučně vyznačená slova jsou anglicky napsané číslo (pokaždé jiné – pokud neumíte anglicky na internetu je spousta slovníků), to byste si měli poznamenat.

Jděte do Sport Shopu a promluvte si s Garym, bude po vás chtít to číslo z lístečku. Pokud ho napíšete správně, dá vám vrhač záchranných kruhů.

Jděte na Ice Berg a zachraňte pomocí vrhače tučňáky uvězněné na kře.

Potom se odeberte na sjezdovku a pomozte tučňákovi opravit pomocí vysílačky (vysuňte si klíč) dalekohled. Za odměnu vám ho půjčí. Rozhlédněte se s ním po okolí a uvidíte zeleného puffla, který létá kolem hory. Ve Sport Shopu seberte ze skříně lano s hákem. Jděte k té hoře, kde jste viděli zeleného puffla a vyhoďte lano na vrchol hory.

Teď už zbývá jen zhlédnout krátkou animaci a proklikat se na konec, jen si nezapomeňte vyzvednou medaili a diplom…

Mise 2 – Zatoulaný tučňák

Gary

Popovídejte si s agentem, až se vám objeví tabulka, napište do ní „mogul“. Gary vám odkryje sáně – seberte je do inventáře.

Jděte sáně vyzkoušet na horu: Vezměte sáně a dejte je na cvičný svah (nahoře za ukazatelem). Ta dá, a už si to šinete dolů. Možná se vám to bude zdát divné, ale musíte se vybourat o klády a kameny.

Po nějaké době se objevíte dole v rokli. Vaším úkolem je najít tyto věci: provázek (je zastrčený pod kamenem), knížku (leží jen tak na sněhu), lyži (je zabodnutá ve sněhu), 3 kusy obobulí (bobule ve tvaru O rostoucí na keři), malou kládu (leží jen tak na sněhu) a kastrol (na stromě, shodíte jej třesením).

Jděte k potoku, spojte provázek, lyži a obobuli. Vyrobeným prutem chyťte rybu a umístěte jí do inventáře, pak naberte vodu z potoka do kastrolu.

Najděte pařez u kterého je spoustu pufflů – všichni kromě černého utečou – dejte mu obobuli a on půjde s vámi. Jděte s ním do jeskyně a klikněte na kamínky – ty se sestaví do kruhu (budoucí ohniště).

Do středu kruhu (ohniště) dejte malou kládu a knihu. Dále dejte poslední obobuli pufflovi, který zapálí oheň. Opečte si na něm rybu a dejte hřát vodu. Nechte tučňáka usnout!

Když se probudíte, oheň je vyhaslý a puffle je pryč. Vyjděte ven z jeskyně. Teď už jen zhlédněte krátkou animaci a mise je u konce, nezapomeňte si vyzvednout medaile a diplom.

Mise 3 – Ztracené peníze

Trezor s penězi

Promluvte s Rookiem (tučňák s čapkou s vrtulkou). Musí zavřít trezor.

Jděte do OFFICE, najděte gauč, pod ním je disketa a sponka, seberte tedy obě věci.

Pak zapněte počítač a vložte disketu, až se načte. Klikněte na „My Files/Combination_number“ a vše si opište.

Jděte k trezoru a zadejte ty čísla z diskety (N = nahoře, E = vpravo, S = dole, W = vlevo). Pak se ukáže zelené tlačítko. Klikněte ne něj a trezor se otevře.

Vlezte dovnitř a pokecejte s tučňákem. Pak zazvoní vysílačka, jděte do HQ.

Bavte se s Garym. Klikněte na blikající monitor, ukáže se animace, potom s ním znovu promluvte. Otevře šuplík, vezměte první klíč. Potom vezměte baterku na skřínce.

Jděte do OFFICE a použijte ten klíč na zamčené dveře. Klikněte na vysílačku a pomocí klíče z nabídky Tools rozeberte skříňku s nápisem POWA BOX.

Vlezte do skříňky a použijte sponku. Magnet zkratuje. Pak seberte papírek v kanále vedle magnetu a jděte promluvit s Rookiem. Je zasypaný penězi.

Jděte do Town a promluvte s hnědým tučňákem. Jděte do Boiler Room (přes reproduktor na diskotéce).

Zde (pokud je zhasnuto, tak použijte baterku). Klikněte na skříňku FUSE BOX. Tam zkombinujte diody tak, aby všechny svítily zeleně. Není to těžké, ale může vám to chvilku zabrat.

Pak jděte do HQ, pokecejte s Garym a dejte mu papírek. Máte další misi za sebou.

Mise 4 – Záchrana z laviny

Sjezdovka uzavřena kvůli lavině

Proklikejte se začátkem. U Garyho zvolte odpovědi v tomto pořadí: třetí, druhá a on přejde k trezorovým dveřím, dále odpovídejte takto: druhá, první.

Otevřou se vám trezorové dveře, vstupte do nich a prohlédněte si místnost, až narazíte na vrhač kruhů (stejný jako v první misi), dejte mapu a jděte na pláž (u majáku).

Vstupte do majáku a prohlédněte si místnost. Na loďce leží lano, seberte ho a pokračujte nahoru na maják.

Zde pomocí vysílačky (vytáhněte z ní klíč) odšroubujte dalekohled a vložte ho do inventáře. Pak pokračujte zpět do HQ, kde vstupte přes zabedněné dveře do Gift Shopu. Jeden vystavený tučňák má na sobě pásek, vezměte si ho.

Pak přejděte do Ski Village (lyžařská vesnice) a odtamtud do srubu, kde vezmete rybářský prut. Spojte vrhač kruhů s prutem a to celé pak s provazem.

Jděte opět do Ski Village a prohlédněte si lanovku (nejezdí) přibližte si tedy motor lanovky a hřídel (kliknutím na ní) zjistíte, že tam chybí pás, vložte tam pásek z inventáře a ta dá lanovka jede! Pod hřídelí ještě seberte malý lísteček.

Pak jděte do Sport Shopu a pokračujte dveřmi (v rohu Sport Shopu nahoru do vrchní místnosti), kde se rozhlédněte a až najdete okno namontujte na stojan pod ním dalekohled do kterého se podívejte.

Pak jděte nahoru na Mountain a z ní na jedinou neuzavřenou trať. Dále musíte cestu najít sami, protože je to pokaždé jinak. Dostali jste se až k tučňákům. Vezměte tedy vámi vyrobený přístroj z lana, vrhače a prutu a shoďte větve úplně vpravo, pak vyzdvihněte tučňáka stojícího na větvi, nechte ho viset na kruhu a vyzvedněte ještě tučňáka stojícího vpravo. Nyní máte tučňáky dva. Jednoho položte tam, kde stál první (na větev) a s druhým vysvoboďte toho pod větví! Pak všechny tři položte na zem vlevo, shodí kámen a spodní tučňák je vymrštěn výš… Tak zase naberte všechny tři a pomocí nich vysvoboďte toho posledního. Položte je všechny na tu zem vlevo.

Vezměte papírek a dejte ho Garymu a proklikejte se jeho řečmi…

Toť vše, nezapomeňte si vyzvednout medaile.

Mise 5 – Tajemná kožešina

Vzorek chlupů

Spusťte misi, objevíte se před Garym. Klikněte na něj, poté odpovězte vždy první z možností. Potom klikněte na otevřený kufřík stojící za Garym.

Otevřete vysílačku a vyndejte z ní hřeben, ten použijte na růžovou vlnu ležící uvnitř kufříku, ta se zasune dovnitř a začne analýza, později se dozvíte, že patří pufflíkovi. Vraťte se z kufříku před Garyho, bude rád, že jste jí analyzoval a dá vám kousek jiné látky, tu vezměte, jděte zas do kufříku a strčte jí do otvoru. Scaner jí neidentifikuje, ale najde na ní 3 látky (benzín, čokoládu a kečup).

Vylezte zase před Garyho a opět se proklikejte jeho řečmi. Otevřete mapu a jděte to Plaza (náměstí), odtamtud do pizzérie. Promluvte s kuchařem, vždy odpovídejte to první. Potom odeberte z krabice ležící vedle něj HOT Sauce (pálivý kečup) a umístěte jej do inventáře. To samé udělejte s čokoládou.

Promluvte z kuchařem znovu, tentokrát dejte první odpověď, poté na něj znovu klikněte a dejte druhou. Nyní si můžete vzít i pizzu, ležící na prodejním pultě (v krabici). Hoďte jí do inventáře.

Přesuňte se přes mapu do Ski Village (vesnice), jděte do srubu. Potom jděte do těch dveří, kde se hraje Ice Fishing. Dejte rybáři pizzu. Pak se přesuňte přes mapu do Town (město), odtamtud do kavárny, kde promluvte s prodavačem (dávejte vždy to první). Ukáže vám utěrku se kterou pracuje, koukněte se na ní a znovu s ním promluvte opět to první.

Až domluví, klikněte na kávovar stojící vedle něj. Vezměte z vrchu kávovaru hrníček a položte ho pod pravý ventil (je na něm nápis „PRESS FOR HOT CHOCOLATE“). Pak vezměte z inventáře láhev s čokoládou a naplňte jí nádobu na které předtím stál hrníček. Ona odteče. Vezměte tedy vysílačku a vyndejte z ní klíč. Ten použijte na levou horní hadici s mlékem (utáhne se).

Ukliďte klíč, klikněte na kolečko, které je na pravé straně kávovaru, tak aby šipka směřovala na HOT, potom si pomocí červeného tlačítka natočte čokoládu. Vezměte jí a vložte do inventáře. Vraťte se do kavárny, pokecejte s prodavačem (dejte to první). Pomocí vysílačky jděte do HQ a odtamtud za trezorové dveře vedoucí k vynálezům. Zde vyzvedněte větrák AC 1000 a dejte ho do inventáře.

Pokračujte pomocí mapy do Beach (pláž) a jděte do majáku. Vedle kormidla seberte rybářskou síť a hoďte jí do inventáře. Jděte nahoru a přesuňte se ke hře Jet Pack Adventure. U ní vezměte z inventáře větrák a použijte ho na balónek na kterém visí kanystr, ten přiletí k vám. Použijte vysílačku, vyndejte z ní nůžky a přestřihněte provázek mezi balónkem a kanystrem. Ukliďte nůžky a dejte kanystr do inventáře.

Sejděte zpět do zpod majáku a přesuňte se k loďce, kde vezměte (jako v předchozí misi) lano, které dejte do inventáře. Opět se pomocí vysílačky vraťte do HQ. Jděte zas k vynálezům a vyhledejte tam Garyho. Za ním je podivný vynález – je na něm trychtýř. Nalijte do něj horkou čokoládu, pálivý kečup a benzín (vše z inventáře). Potom promluvte s Garym (dejte to první). Potom sejměte žluté brýle z toho vynálezu do kterého jste vkládali ingredience.

Jděte do Ski Village a nasaďte si žluté brýle. Všechno uvidíte „infražlutě“. Přejděte do srubu, kde seberte svíčku ze stojanu a hoďte jí do inventáře. Jděte tam, kde se hraje Ice Fishing a uvidíte podivný stín. Spojte provaz, síť a pověste vytvořenou past na strom. Vezměte svíčku a dejte jí na past, pak čekejte! Vyleze krab, kterého chytnete, stín zmizí, ale upadne mu hrstka chlupů. Seberte ji, vypněte si brýle a pak vezměte i kraba ze sítí. Dejte ho do inventáře.

Přesuňte se pomocí vysílačky do HQ a odtamtud zas k vynálezům. Najděte Garyho a promluvte s ním (dávejte to první). Potom mu dejte kraba a zase dejte to první. Klikněte na kufřík stojící za Garym a do otvoru vložte chlupy, které vypadly z přízraku u Ice Fishing. Zjistíte, že pochází z polárního medvěda.

Vraťte se ke Garymu a proklikejte se jeho řečmi, pak už si jen vyzvedněte medaile.

Mise 6 – Krabí překladač

Krabí překladač 3000

Klikněte na Garyho, zvolte první větu a počkejte až Crab Translator vybuchne. Pak už jenom pronásledujte kraba.

Dovede vás k jeskyni, ale dveře jsou zamčené. Jděte k pařezu, kde najdete pufflíka.

Dále jděte ke kmenu a nůžkami z vysílačky odstřihněte pověšený sáček obobulí. To pak dejte do inventáře.

Vraťte se zpět k pufflovi a dejte mu bobuli ze sáčku. Potom jděte zpět k jeskyni a do dveří hoďte další bobuli.

Vstupte do jeskyně, popovídejte si s medvědem (vždy to první). Skrz mříže hoďte bobuli na hnědou páku na stroji, pak na žlab a nakonec na plošinu pověšenou na provaze. Tím zvednete mříž.

V jeskyni seberte kotvu, provaz, kečup a plánek elektromagnetu a otevřete dveře.

Vezměte bobuli a zkombinujte jí s kečupem. Hořící bobuli pak dejte pufflovi.

Vyjděte z jeskyně, jděte k pařezu, potom rovně a doprava. Klikněte na skálu. Zkombinujte provaz a kotvu a vyhoďte ji na skálu.

Sejděte dolů z Mountain a jděte do srubu do dveří s nápisem „Gone fishing“, pak klikněte na medvěda.

Jděte do pizzerie (Ski Village → Dock → Town → Snow Forts → Plaza). Klikněte na kuchaře a odpovězte to třetí. Vezměte pizzu a vraťte se k medvědovi.

Pizzu dejte medvědovi a rychle klikněte na páku u červené a zelené šipky. Stroj se rozjede a vezme s sebou medvěda.

Dejte Garymu plánek elektromagnetu, vezměte si medaili a plánek jako dárek a misi máte splněnou!

Mise 7 – Rozbité hodiny

Rozbité hodiny

Klikněte na Garyho, zvolte první větu a pak klikněte na obrazovku ukazující Snow Forts

Vraťte se zpět k pohledu na Garyho a odpovídejte vždy to první. Potom jděte doprava a klikněte na "Invention Cabinet" (skříň se zámky) a zadejte heslo "key" neboli klíč.

Magnet dejte do inventáře a jděte do Gadget Room. Odtamtud vezměte z police záchranný kruh.

Jděte na pláž a seberte kbelík. Ve Snow Forts ho naplňte sněhem.

Jděte na Iceberg, vezměte magnet a přitáhněte s ním pružinu v kostce ledu.

Ve městě si popovídejte s tučňákem (první a potom třetí odpověď) a ten vám dá plakát.

Jděte do Dock a klikněte na jednoho z tučňáků. Odpovězte první, druhou a pak druhou odpověď a hrajte hru… (Držte tlačítko myši než se naplní ukazatel rozpřažení, potom pusťte tlačítko a klikněte kus před terč a určitě se trefíte)

Tučňákům dejte záchranný kruh, vezměte noty z Pizza Parlor, jděte do divadla, klikněte na piano, položte na něj noty a zahrajte je.

Jděte zpět od piana a dejte pufflovi plakát s náčrtkem kola a kbelík se sněhem. Vezměte kolo a jděte do Gadget Room.

Kolo dejte do stroje "Test Chamber", hněte s pákou a zmáčkněte knoflík s vločkou. Zase hněte s pákou a vezměte si kolo.

Dejte do stroje pružinu v ledu a zmáčkněte knoflík s plamenem. Kolo nasaďte na hodiny ve Snow Forts a to samé udělejte s terčem a pružinou.

Zvedněte vysílačku, přijde Gary, odpovězte to první a misi máte splněnou!

Mise 8 – Záhadné otřesy

Zemětřesení ve městě

Promluvte si s Garym v agentské místnosti a potom vezměte klobouk a paličku.

Jděte do přístavu (Dock), kde se před vámi ze země prokope medvěd s krabem. Promluvte si s ním a pak jděte pro papírek který mu vypadl z ruky.

Jděte do Town, tam se první kousek papíru zachytí, pak jděte za druhým který skončí v plaze.

Jděte do pizzerie, vezměte si pizzu a dejte ji tučňákovi kterému v novinách uvízl ten papír. Dá vám ho.

Pak jděte do kavárny. Promluvte si s prodavačem a posbírejte mu sušenky. Pak vám jednu dá.

Jděte do Townu a dejte zelenému pufflovi klobouk, co jste vzali z agentské místnosti s vynálezy. Pak mu dejte sušenku a puffle vám zaletí pro zbývající papírek.

Pak jděte do majáku. Vezměte si tam síť a bednu s balonky.

Jděte do Sport Shopu a vezměte kolíky ke stanu. Potom se přesuňte ke Garymu. Promluvte s ním a vezměte si nádobu s héliem na nafukování balonků.

Nafoukněte balonek a jděte ke Gift Shopu. Ten je propadlý a tak vezměte nafouklý balonek a klikněte s ním na Gift Shop. Ten se vám zvedne a dejte pod něj síť. Na síť dejte kolíky a ty přibijte paličkou.

Teď můžete jít do podzemí. Zapněte si lampu kterou nechal ve sněhu krab a zabočujte v podzemí podle toho co máte na papíru (Right = doprava, Left = doleva).

Dojdete až pod Gift Shop a projdete dírou do kotelny. Cestou narazíte na stroj, na vrtání děr. Použijte klíč z vysílačky na odstranění zadního krytu na stroji, a vyndejte ozubené kolečko. Dejte si ho do inventáře. Pak pokračujte dál a promluvte s medvědem.

Pak budete muset opravit kotel spojením trubek. Všechny trubky nemusí být využité, stačí jen spojit oba konce – jeden je dole druhý nahoře.

Až opravíte kotel, přejděte do agentské místnosti promluvte s Garym, dejte mu ozubené kolo a vyzvednete si už jenom medaili.

Mise 9 – Operace: Agent

Gary a triangulace

Promluvte s Garym a potom si vezměte jeho 3 vynálezy na kterých pracuje a kachnu.

Jdi do srubu a promluvte s tučňáky co hrají Find Four.

Ve srubu posbírejte hrací kameny z Find Four. Vezměte nit z koberce v druhém patře.

Kolečka dejte hrajícím tučňákům.

Vraťte se do místnosti kde je Gary a vezměte si jeden jeho plánek.

Jděte do lesa vezměte větev a dejte ji na mapu do inventáře. Poté na mapu s klackem vložte i nit z koberce. Vytvoří se vám drak na kterého dejte ještě Garyho vynález.

Jděte na horu a vypusťte draka.

Jděte do Plazy. Promluvte s tučňáky, ti vám dají kus žvýkačky co se na nich rozprskla.

Jděte do Docku a promluvte tam s tučňákem kterému pomozte nastartovat člun a získejte od něj pumpu. S tou napumpujte kachnu co máte v inventáři

Na kachnu přidělejte Garyho vynález pomocí žvýkačky. Potom jděte na Iceberg a kachnu vypusťte na moře.

Poté jděte do mine. Tam promluvte s opravářem a pomozte mu s opravami. Nejdřív budete spravovat žlaby na střeše a poté budete svařovat vozíky. Nakonec dejte poslední vynález Garyho do opraveného vozíku a pošlete ho dolů do dolu.

Přejděte k Garymu do agentské místnosti. Promluvte s ním a dostanete dalekohled. Vezměte ho a jděte na místo kde se hraje Ice Fishing a pozorujte medvěda dalekohledem.

Dejte agentský telefon do dalekohledu a dejte ho na strom.

Jděte za Garym do agentské místnosti. Promluvte s ním a na závěr budete pozorovat medvěda skrytou kamerou kterou jste vyrobili.

Pak si jen vyzvedněte medaili.

Mise 10 – Waddle Squad

Agenti

Promluvte s Garym (dávejte pořád první odpověď).

Z krabice s hračkami vezměte solární panel.

Jděte do Beach a promluvte s agentem. Běžte do majáku a vezměte sud.

Zase klikněte na agenta a zvolte druhou odpověď. Pak vezměte sud a klikněte s ním na agenta, začne minihra, ve které musíte přelít krémovou sodu do 3 kádinek.

Jděte do Gift Shopu a promluvte s prodavačem, pak seberte krabici s balónky, s oblečením a taky stůl

Promluvte s tučňákem s čapkou, vezměte solární panel a umístěte ho na dráty magnetu – další minihra.

Jděte před Gift Shop a položte na zem krabici s míčky, pak stůl a pak krabici s oblečením

Jděte do Docku a promluvte s tučňákem, dostanete laso. Jděte do Night Clubu.

Vedle zlatého pufflíka v kleci je páka, vezměte laso a klikněte s ním na věšák co je nad krabicí s pákou.

Zatáhněte za páku, stroj se porouchá. Ve vysílačce vezměte klíč a klikněte s ním na tu krabici.

Až se krabice odmontuje klikněte na kolečka a je tam minihra. Až skončíte klikněte na puffla a jděte třeba do Gift Shopu.

Zvedněte mobil. Jděte do Docku a uvidíte kraba. Počkejte než zazvoní mobil, zvedněte ho.

Jděte do Night Clubu, počkejte než medvěd domluví a z agentského mobilu vytáhněte nůžky a přestřihněte provaz.

Po animaci zazvoní mobil, zvedněte ho. Přijdou agenti. Vezměte JetPack od agenta a namiřte na solární panel 3 světla.

Herbert je uvězněn, ale díky Rookieho hlouposti se teleportuje. Zanechá po sobě jakýsi sáček.

Nezapomeňte si vyzvednout medaili a sošku.

Mise 11 – Zločinný vegetarián

Zločinný vegetarián

Promluvte si s Garym. Vždy dávejte to první.

Jděte do Gift Shopu kde si promluvte s tučňákem a vezměte kukuřici která je na zemi.

Poté jděte o patro výš povykládejte si s druhým tučňákem a najdete tam stejné kousky kukuřice. Po jejich sebrání vám zavolá Gary ale telefon ztratí signál. Jděte do HQ. Nemůžete se bohužel teleportovat přes telefon, takže se do HQ dostanete, že na mapě přejděte od Ski Village, pak do Sport Shop a pak přes tajné dveře. Zjistíte že Herbert napadl počítač PSA a začal pouštět své video místo plánovaného filmu ve Ski Village.

Jděte do Ski Village a promluvte si s tučňáky. Dozvíte se, že jeden tučňák nemá brýle.

Přejděte do majáku. Je tam pod piánem pohozené DVD s filmem. Dále v majáku najděte utěrku a čistidlo. Jděte si promluvit nahoru majáku s dělníkem. V majáku vezměte také prázdnou plechovku (je schovaná u sítí a ryb pod schody), kterou před majákem naplňte v moři vodou.

Jděte zpět do Ski Village a prohlédněte si přístroj vedle promítacího plátna. Otevřete v něm DVD mechaniku a poté do něj vložte DVD. To vám nejdřív nepůjde ale až ho vyčistíte pomocí čistidla a utěrky tak to půjde.

Nyní je tedy vypnutý obraz ale ještě je potřeba vypnout přijímání zvuku Herberta. Vytáhněte tedy klíč z vašeho agentského telefonu a povolte matičky u satelitního přijímače.

Nyní je třeba zadat správnou barevnou kombinaci (červená = špatná barva i špatné umístění; žlutá = dobrá barva ale špatné umístění; zelená = dobrá barva a správné umístění). Když naťukáte barevnou kombinaci stiskněte tlačítko check. Barvy se vám obtáhnou některou z barev výše zmíněných.

Cestou se ještě stavte v centrále HQ, kde v laboratoři nechejte zmrazit plechovku přístrojem na mražení. Až tak učiníte vypadne vám zmražená čočka.

Tuto čočku odneste tučňákovi spravujícímu dalekohled nahoře majáku a vezměte si od něj druhou, kterou má na ubrousku.

Tu potom dejte tučňákovi bez brýlí ve Ski Village.

Místnost Mine je nyní na mapě označená jako místnost do které můžete jít. Jděte tedy do ní.

Projděte průchodem v kukuřičném poli. Choďte po poli a hledejte 4 části papíru. Stačí jít po kukuřici a Herbertových stopách. U poslední části je i prkno, tak jej vezměte. Když papíry spojíte dostanete návod jak lánem projít.

Musíte postupovat přesně podle toho co je na papíru. Při prvním rozcestí jděte tam kde je konev atd. Na konci bludiště přehraďte s prknem řeku.

Nyní budete u žebříku. Hoďte kukuřici kterou jste našli v Gift Shopu do pravé pochodně a pukající kukuřice shodí žebřík.

Vylezte po něm a promluvte si s Herbertem. Začne se smát tak mu vypojte PC z elektriky.

Herbert vás i s kukuřičnou bombou teleportuje do HQ. Gary se pokusí bombu zneškodnit ale nedaří se mu to.

Klikněte na skříň, kde je dopis. Když jej vyluštíte vyjde vám, že máte kliknout na oranžovou knihu. Ze skříně vyjede kruh který musíte poskládat tak aby byly u sebe všechny barvy. Jak by měl vypadat najdete v nápovědě, která je u něj.

Když tohle dokážete skříň se otevře a agentka EPF vás i Garyho teleportuje mimo HQ. Pak jen uvidíte jak kukuřičná bomba vystřelí popcorn z oken Sport Shopu.

Mise je splněna. Převezměte si medaili a cenu. Jestlipak najdete taky tajné překvapení skryté v ceně?