Přeskočit na obsah

Fan-club-penguin.cz

Projekt Zachraňte Migrator

Projekt Zachraňte Migrator byl spuštěn poté, co Rockhopper 17. ledna roku 2008 narazil se svou milovanou lodí do ledovce kousek od ostrova. Celá záchrana Migratoru trvala až do května téhož roku.

Leden

Jakmile se Gary dozvěděl, že Rockhopper potopil svou loď, rozhodl se spustit projekt „Zachraňte Migrator,“ na pláži jsme mohli vidět velký zelený poutač a vlastně jsme ani netušili, zda nejslavnější tučňáčí pirát nehodu přežil.

O týden později naštěstí připlul Rockhopper na loďce bez jakéhokoliv zranění, a dokonce s sebou přivezl i dárek.

Únor

Rockhopper nechal v majáku plány a opět odplul z ostrova, záchrana Migratoru tak zůstala zcela v našich rukou. Od 15. února probíhala Podmořská párty, abychom mohli vylovit částí Migratoru ze dna oceánu. K tomuto účelu Gary vynalezl Aqua Grabber, který byl spuštěn 19. února. Za odměnu jsme pak získali pin v podobě zlatého kormidla. Části Migratoru se shromažďovaly na pláži.

Březen

20. března se Migrator začal znovu stavět a do konce měsíce byla jeho stavba dokončena.

Duben

V dubnu jsme již mohli navštívit palubu, obnova podpalubí ale stále nebyla dokončena. Zároveň se 2. dubna začal Aqua Grabber využívat k účelům, ke kterým ho využíváme dodnes – lovení perel. 10. dubna byl odpálen ohňostroj, aby dal pirátovi vědět, že se může vrátit. 25. dubna se konala oslava Rockhopperova příjezdu.

Rockhopper také v knihovně ve svém deníku zanechal klíč ke své kajutě.

Od té doby až do Pirátské párty 2014 připlouval na ostrov s novou lodí…