Přeskočit na obsah

Fan-club-penguin.cz

Star Wars: Povstalci 2015

Náš milovaný ostrov se od 22. ledna opět stal vazalem zákeřného Impéria z předaleké galaxie.

Impérium ale naštěstí na náš ostrov nepřiletělo samo. Již týden před obsazením Clubu Penguin loďmi Impéria jsme v dalekohledu mohli vidět loď Stín, která patří buňce povstalců vedené Jediem Kananem.

Ihned po obsazení ostrova jsme obdrželi Kananovu zprávu s ujištěním, že s naší pomocí se jemu a jeho posádce, skládající se z Ezry Bridgera, Sabine Wren, Hery Syndully a Zeba Orreliose podaří Impérium z našeho ostrova vystrnadit. Plán byl velice prostý, každý den nám dva členové posádky zadají úkol, na jehož splnění bude závislý úspěch celé operace a pokud se nám všechny úkoly podaří splnit, staneme se členy posádky.

Mezitím se Impérium snažilo co nejvíce upevnit nově nastolenou vládu železné pěsti a prvním krokem byla samozřejmě cenzura médií. Tento řád se ale neměl udržet napořád…

1. den

První den nás čekaly úkoly od Sabine a Ezry. Sabine chtěla, abychom hodem koule přestříkali propagační plakát Impéria. Za odměnu jsme dostali její sprejovač a brnění.

Ezra nás zase požádal, abychom po celém ostrově ukradli osm beden s ovocem. Odměnou nám byl Ezrův prak, jeho vlasy a kombinéza.

2. den

Druhý den jsme museli zápolit s úkoly od Zeba a Hery. Zeb nám dal za úkol, abychom zničili čtyři obranné věže, které měly za úkol zneškodnit všechny lodě, jež by nad ostrovem letěly. Poté nás odměnil rebelskou vlajkou, maskou sebe sama a svou kombinézu.

Hera nám přidělila misi, jejímž účelem je sesbírat pro Choppera osm droidích baterií. Odměnila nás hydroklíčem, maskou a kostýmem.

3. den

Impérium uneslo Kanana a on nám uložil, abychom ho osvobodili. Za odměnu jsme dostali fotku se členy Stínu, Kananovu masku, jeho kostým a světelný meč.

Získáním světelného meče se hráčům otevřela možnost trénovat na rozhodující souboj s neblaze proslulým Inquisitorem, navíc byli všichni pilní padawani odměněni spoustou itemů.

Teď už jen zbývalo nadobro osvobodit ostrov od tyranie Impéria. Stačilo porazit proradného Vaderova služebníka a to nebyl díky předchozímu tréninku problém. Za odměnu jsme navíc získali Inquisitoruvu masku, kostým a světelný meč.

V pořadí již druhá okupace Impéria skončila 4. února.